Keystone logo

3 آنلاین برنامه ها که در مطالعات عمومی آمادگی آزمون آمادگی SAT 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات عمومی
  • آمادگی آزمون
  • آمادگی SAT
رشته های تحصیلی
  • مطالعات عمومی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

Popular locations

آنلاین برنامه ها که در مطالعات عمومی آمادگی آزمون آمادگی SAT

برنامه SAT Preparation می تواند به دانش آموزان بهترین راه ها را برای آماده شدن برای آزمون آموزش دهد، مانند چگونگی تجزیه و تحلیل سوالات و بهبود مهارت های نوشتاری آنها. دانش آموزان همچنین می توانند در امتحانات آزمایشی شرکت کنند تا برای آزمون آینده تمرین کنند.