آموزش الکترونیکی KYC - دوره تخصصی مشتری خود را بشناسید

عمومی

درباره این دانشگاه

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella f ... اطلاعات بیشتر

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria. اطلاعات محدود
میلان , رم , باری + 2 بیشتر کمتر