Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 آنلاین برنامه ها که در آموزش سرآشپز 2023/2024

2 آنلاین برنامه ها که در آموزش سرآشپز 2023/2024

بررسی اجمالی

یک آشپز آشپز خانه را مدیریت می کند و بر تمام فعالیت های آن نظارت دارد. برنامه های آموزش آشپزی با آموزش مهارت های آشپزی و مدیریتی مناسب به دانش آموزان برای کار در این سطح بالا در رستوران کمک می کند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • آشپزی حرفه ای
  • آموزش سرآشپز
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه