Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید چندگانه آنلاین برنامه ها که در آموزش کارگزاری بورس 2023/2024

1 آنلاین برنامه ها که در آموزش کارگزاری بورس 2023/2024

بررسی اجمالی

آموزش کارگزاران بورس، دانشجویان را آماده می کند تا به مشتریان در مورد تصمیمات مالی مربوط به بازارهای سهام ملی و جهانی مشاوره دهند. بسیاری از برنامه ها همچنین شامل آموزش های پایه کسب و کار، از جمله مدیریت پروژه و منابع هستند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات اقتصادی
  • سرمایه گذاری
  • آموزش کارگزاری بورس
رشته های تحصیلی
  • مطالعات اقتصادی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط