Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در مطالعات اقتصادی سرمایه گذاری آموزش کارگزاری بورس 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات اقتصادی
  • سرمایه گذاری
  • آموزش کارگزاری بورس
رشته های تحصیلی
  • مطالعات اقتصادی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

آنلاین برنامه ها که در مطالعات اقتصادی سرمایه گذاری آموزش کارگزاری بورس

آموزش کارگزاران بورس، دانشجویان را آماده می کند تا به مشتریان در مورد تصمیمات مالی مربوط به بازارهای سهام ملی و جهانی مشاوره دهند. بسیاری از برنامه ها همچنین شامل آموزش های پایه کسب و کار، از جمله مدیریت پروژه و منابع هستند.