Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 9 آنلاین برنامه ها که در آموزگاری 2023

9 آنلاین برنامه ها که در آموزگاری 2023

بررسی اجمالی

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه آموزش دهید، کلاس هایی را در آموزش و پرورش امتحان کنید. کلاس ها می توانند شامل نظارت، تحقیق، توسعه و تجزیه و تحلیل هر دو مدرس و دانش آموزان باشند. این می تواند به اطمینان از درک دانش آموزان از موضوعات تئوری و علمی کمک کند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • آموزش
  • Instruction
  • آموزگاری
رشته های تحصیلی
  • آموزش (9)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه