Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 5 آنلاین برنامه ها که در اختلالات طیف 2023/2024

5 آنلاین برنامه ها که در اختلالات طیف 2023/2024

بررسی اجمالی

دانش آموزی که مایل است یاد بگیرد که چگونه چالش های یادگیری را در افراد در گروه اوتیسم شناسایی کند، ممکن است تصمیم بگیرد اختلالات طیف را مطالعه کند. این برنامه مهارت های لازم را برای کمک به افراد طیف در آموزش و ارتباطات به دانش آموزان ارائه می دهد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • مطالعات معلولیت
  • اختلالات طیف
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه