Keystone logo

2 آنلاین برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی ارتباطات ارتباطات سمعی و بصری 2024

فیلترها

فیلترها

  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • ارتباطات
  • ارتباطات سمعی و بصری
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی ارتباطات ارتباطات سمعی و بصری

برنامه های ارتباطی سمعی و بصری معمولا در کمک به دانش آموزان مهارت های آنها نیاز به پشت صحنه از یک استودیو پخش، تولید تلویزیون یا فیلم تنظیم عمل یاد تمرکز می کنند. دوره های آموزشی در یک برنامه ممکن است شامل برنامه های کاربردی دیجیتال، عکاسی، کارگردانی، ویرایش و تکنیک های نورپردازی.