استاد اطلاعات و امنیت سایبری (MICS)

عمومی

درباره این دانشگاه

UC Berkeley’s School of Information (I School) is the newest school at the university, featuring programs designed to prepare professionals to understand and use information to solve complex problems. ... اطلاعات بیشتر

UC Berkeley’s School of Information (I School) is the newest school at the university, featuring programs designed to prepare professionals to understand and use information to solve complex problems. With faculty who are experts in their fields, the I School offers on-campus master’s degree programs and a doctoral program as well as an online Master of Information and Data Science (MIDS). اطلاعات محدود
از وب سایت مدرسه دیدن کنید