Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید چندگانه آنلاین برنامه ها که در اصلاحات 2023/2024

1 آنلاین برنامه ها که در اصلاحات 2023/2024

بررسی اجمالی

مدرک در اصلاحات ممکن است مسیری برای یک حرفه پر ارزش در عدالت کیفری باشد و ممکن است شامل کلاس هایی مانند جامعه شناسی، پزشکی قانونی، روانشناسی و الزامات آموزش عمومی باشد. برخی از موقعیت هایی که ممکن است یک دانش آموز واجد شرایط باشد شامل سرپرست، نگهبان زندان یا سایر ماموران اجرای قانون است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات حقوقی
  • عدالت کیفری
  • اصلاحات
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط