Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در مطالعات اقتصادی اقتصاد اقتصاد محیط زیست 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات اقتصادی
  • اقتصاد
  • اقتصاد محیط زیست
رشته های تحصیلی
  • مطالعات اقتصادی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات اقتصادی اقتصاد اقتصاد محیط زیست

اقتصاد محیط زیست است که اغلب توسط فوکوس دقیق در مورد چگونه جهان طبیعی در تعامل با امور مالی مشخص می شود. فارغ التحصیلان از این برنامه ها باید خود را با درک عمیق تر از سیاست های زیست محیطی و تاثیر آن بر ثروت را پیدا