Keystone logo

7 آنلاین برنامه ها که در مطالعات بازاریابی بازاریابی امور مصرف کنندگان 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات بازاریابی
  • بازاریابی
  • امور مصرف کنندگان
رشته های تحصیلی
  • مطالعات بازاریابی (7)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات بازاریابی بازاریابی امور مصرف کنندگان

درجه کارشناسی ارشد در امور مصرف کنندگان در نظر دارد به دانش آموزان در مورد حمایت از مصرف کننده و توانمندسازی. این در مصرف کنندگان اجتماعی و محیط های اقتصادی تمرکز دارد. این باعث بوجود آمدن کارشناسان در مدیریت امور مصرف کننده که با ارزش برای هر سازمان است که یک سرویس و یا محصول را فراهم می کند می باشد.