Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در انتشارات 2024

فیلترها

فیلترها

  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • رسانه
  • انتشارات
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

    آنلاین برنامه ها که در انتشارات

    برنامه‌ای که بر انتشار تمرکز دارد، به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد تا در فرآیند انتشار در قالب‌های دیجیتال و چاپی آموزش ببینند. دانش آموزان می توانند درک درستی از چشم انداز در حال تغییر داشته باشند و مهارت های مربوط به نوشتن، ویرایش، طراحی و بازاریابی را برای حرفه ای در این زمینه کسب کنند.