Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 آنلاین برنامه ها که در انتشارات 2024

2 آنلاین برنامه ها که در انتشارات 2024

بررسی اجمالی

برنامه‌ای که بر انتشار تمرکز دارد، به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد تا در فرآیند انتشار در قالب‌های دیجیتال و چاپی آموزش ببینند. دانش آموزان می توانند درک درستی از چشم انداز در حال تغییر داشته باشند و مهارت های مربوط به نوشتن، ویرایش، طراحی و بازاریابی را برای حرفه ای در این زمینه کسب کنند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • رسانه
  • انتشارات
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه