Keystone logo

3 آنلاین برنامه ها که در بازاریابی جهانی 2023

بررسی اجمالی

کارشناسی ارشد در بازاریابی جهانی در درجه ای است که دانش آموزان یک بنیان قوی از اصول و عمل بازاریابی را است. این باعث می شود تاکید در روابط بازاریابی در سراسر جهان. این دانش آموزان به کارآمد اجازه خواهد داد که در بخش های مختلف جامعه، از شرکت های کوچک به کشورهای.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات بازاریابی
  • بازاریابی
  • بازاریابی جهانی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات بازاریابی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه