Keystone logo

113 آنلاین برنامه ها که در بازاریابی دیجیتال 2023

بررسی اجمالی

کارشناسی ارشد در بازاریابی دیجیتال درجه ای است که به افراد آموزش می دهد چگونه فرصت های بازاریابی را که در رسانه های دیجیتال وجود دارد، صید و از آن بهره برداری نمایند. در این رشته تحصیلی به دانشجویان استراتژی ها و اصول بازاریابی و کاربرد اصلی تکنیک ها و ابزارهای دیجیتال آموزش داده می شود.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات بازاریابی
  • بازاریابی
  • بازاریابی دیجیتال
رشته های تحصیلی
  • مطالعات بازاریابی (113)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه