توضیحات رسمی را مطالعه کنید

سازند UNE، DES OBJECTIFS

 • Appréhender لا فعال یکدیگر رقابت می EN اروپا: SES règles همکاران SES particularités
 • Maîtriser لو بازاریابی Opérationnel: connaître لس روش ها، savoir mener UNE بازاریابی اتود، définir همکاران mettre EN جای طرح سازمان ملل بازاریابی opérationnel، UNE سیاست PRODUIT / جایزه / توزیع / ارتباطات
 • Assimiler لس ناولس tendances EN بازاریابی (قبیله ای، expérentiel ...)
 • Comprendre لو بازاریابی Stratégique: تجزیه و تحلیل stratégique، تقسیم بندی و همکاران positionnement، تجزیه و تحلیل D'attractivité، compétitivité، تجزیه و تحلیل sectorielle
 • Connaître له particularités DU بازاریابی INDUSTRIEL B به B، رقیق بازاریابی DES خدمات همکاران du بازاریابی الکترونیکی
 • Savoir décrypter له پایگاه DU بازاریابی بین المللی (استراتژی interculturel بازاریابی، langage، اجتماع بین المللی، فرهنگ، تراکم پردازنده عملیات L'بین المللی ...)

رویه سازمان ملل متحد

 • بازاریابی دستیار
 • بازاریابی مسئول
 • آشپز د PRODUIT
 • E-بازاریاب
 • مدیر انجمن
 • مسئول بازاریابی دیجیتال

برنامه

مراحل:

 • مرحله د 6 12 semaines عضو جدید می توانید ماموریت EN ENTREPRISE
 • عضو جدید می توانید PROJET Tutoré
 • عضو جدید می توانید Alternance (مشاور عقل)

نظام زبانی vivante :

 • 1 نظام زبانی obligatoire
 • 2 langues های اضافی EN گزینه

اطلاعات PRATIQUES

شرایط پذیرش D':

 • Diplôme د niveau Bac به 2، 120 واحد ECTS
 • عضو جدید می توانید Diplôme BTS، DUT عضو جدید می توانید autre صدور گواهینامه reconnue د niveau Bac به 2
 • عضو جدید می توانید Niveau Bac به 1 و همکاران UNE تجربه PROFESSIONNELLE dans لو DOMAINE DU بازاریابی / ارتباطات

Examens: جلسات Plusieurs همتراز organisées فاصله دو diplôme: دس Diplôme * فده EN ترکیب رقیق کارشناسی

Niveau د یورش : BAC 3

اطلاعات Diplôme : تیتر Eductive گروه دو تشکیل احتمالی AVEC سازمان ملل دس diplôme * فده EN combinaison را رقیق کارشناسی

برنامه آموزش در:
فرانسوی

مشاهده 17 برنامه دیگر ارائه شده توسط INEAD »

این دوره آنلاین
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا

زمان ثبت نام باز است

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date