Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 4 آنلاین برنامه ها که در باغبانی علمی 2023/2024

4 آنلاین برنامه ها که در باغبانی علمی 2023/2024

بررسی اجمالی

باغبانی ممکن است بر روی مطالعه انواع گیاهان تمرکز کند. با این حال، این زمینه مطالعه همچنین می تواند شامل طراحی باغ، باغبانی و مدیریت خاک. با این دانش و درک، متخصصان باغ وحش می توانند در هر نوع کاری از جمله بازاریابی، آموزش یا فروش شرکت کنند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم زیستی
  • باغبانی علمی
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط