Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در مهارتهای زندگی حساب و کتاب برنامه ریزی مالی شخصی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مهارتهای زندگی
  • حساب و کتاب
  • برنامه ریزی مالی شخصی
رشته های تحصیلی
  • مهارتهای زندگی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

آنلاین برنامه ها که در مهارتهای زندگی حساب و کتاب برنامه ریزی مالی شخصی

یک برنامه برنامه ریزی مالی شخصی به دانش آموزان در مورد جنبه های اقتصادی، قضایی، مالی و اجتماعی تامین مالی شخصی می آموزد. دانش آموزان همچنین ممکن است درک درستی از نحوه جذب و حفظ مشتریان، اخلاقیات مربوط به امور مالی و نحوه ارائه مشاوره مالی صحیح به دست آورند.