برنامه عالی سازمان رویدادها ، پروتکل و گردشگری تجاری

عمومی

3 مکان موجود

درباره این دانشگاه

Nuestra misión es contribuir al desarrollo social, económico y cultural de forma sostenible de la industria, a través de la formación de directivos, profesionales del sector. Estamos comprometidos con ... اطلاعات بیشتر

Nuestra misión es contribuir al desarrollo social, económico y cultural de forma sostenible de la industria, a través de la formación de directivos, profesionales del sector. Estamos comprometidos con la innovación e impulsamos el vínculo entre empresas del sector y Ostelea para nutrir al mercado de nuevas soluciones. اطلاعات محدود
مادرید , بارسلونا , اسپانیا آنلاین + 2 بیشتر کمتر