برنامه مشاوره MBA ، کارشناسی ارشد ، پزشکی ، حقوقی ، پرستاری و تحصیلات تکمیلی

عمومی

درباره این دانشگاه

Admissions consulting, university entrance exam preparation, employment placement services, career management & leadership training for the long run.

Admissions consulting, university entrance exam preparation, employment placement services, career management & leadership training for the long run. اطلاعات محدود