Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 30 آنلاین برنامه ها که در برنامه های اجرایی 2023/2024

30 آنلاین برنامه ها که در برنامه های اجرایی 2023/2024

بررسی اجمالی

بسیاری از مدیران سطوح میانی و ارشد پیدا کردن که، در برخی از نقطه در زندگی حرفه ای خود، آنها را از دانش تخصصی به منظور به حرکت به سطح بعدی نیاز دارید. برنامه های اجرایی اغلب هدف ارائه دسترسی به اطلاعات کسب و کار مربوطه لازم برای پیشرفت.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • برنامه های اجرایی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (30)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه