Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 3 آنلاین برنامه ها که در بهداشت محیط 2023/2024

3 آنلاین برنامه ها که در بهداشت محیط 2023/2024

بررسی اجمالی

است یک درک کلی که بسیاری از شرایط پزشکی توسط عوامل موجود در محیط طبیعی یا مصنوعی ایجاد می شود وجود دارد. برنامه های بهداشت محیط زیست قصد آماده سازی دانش آموزان به بررسی این ارتباط و بینش بر اساس این تحقیقات سیستماتیک.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

 • مطالعات محیط زیست
 • بهداشت محیط
رشته های تحصیلی
 • مطالعات محیط زیست (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه