تحول درگیری پیشرفته

عمومی

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

درباره این دانشگاه

The Transcend Peace University, TPU is an all-online university, currently headed by Prof. Dr. Johan Galtung, widely recognized as the core founding-figure of the academic discipline of peace studies. ... اطلاعات بیشتر

The Transcend Peace University, TPU is an all-online university, currently headed by Prof. Dr. Johan Galtung, widely recognized as the core founding-figure of the academic discipline of peace studies. Our inter-disciplinary courses are designed to cover issues pertaining to peace and development studies. اطلاعات محدود