Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 3 آنلاین برنامه ها که در تغذیه درمانی 2023/2024

3 آنلاین برنامه ها که در تغذیه درمانی 2023/2024

بررسی اجمالی

یک برنامه تغذیه درمانی برای آموزش نحوه استفاده از تغذیه برای درمان بیماری به دانش آموزان طراحی شده است. بین سخنرانی ها و تحقیقات، دانش آموزان ممکن است در مورد زیست پزشکی، اصول طبیعی، غذا به عنوان دارو و مدیریت بیماری بیاموزند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • علوم تغذیه
  • تغذیه
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه