Keystone logo

2 آنلاین برنامه ها که در بهداشت و درمان علوم تغذیه تغذیه تغذیه ورزشی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • علوم تغذیه
  • تغذیه
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در بهداشت و درمان علوم تغذیه تغذیه تغذیه ورزشی

دوره های تغذیه ورزشی به دانش آموزان می آموزد که چگونه رژیمی ایجاد کنند که حداکثر اثربخشی را در ورزشکاران فراهم کند. موضوعات تحت پوشش شامل انتخاب های تغذیه، تعیین زمان غذا خوردن در روز، و اثرات رژیم غذایی بر کاهش وزن و برنامه های افزایش عضله است.