Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 15 آنلاین برنامه ها که در توسعه منابع انسانی 2023/2024

15 آنلاین برنامه ها که در توسعه منابع انسانی 2023/2024

بررسی اجمالی

برنامه های توسعه منابع انسانی و دوره ها برای دانشجویانی که می خواهند در مورد زمینه بهبود تجربه از کارکنان یاد بگیرند طراحی شده است. در مطالعات خود، دانش آموزان می توانند از راه های که در آن کارکنان آموزش دیده و تحصیل کرده برای تقویت توانایی های خود را کشف کند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • منابع انسانی
  • توسعه منابع انسانی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (15)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه