Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی مطالعات تلویزیونی تولید تلویزیون 2024

فیلترها

فیلترها

  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • مطالعات تلویزیونی
  • تولید تلویزیون
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی مطالعات تلویزیونی تولید تلویزیون

مطالعات در زمینه تولید تلویزیون می تواند دانش آموزان را در عملیات دوربین مداربسته، ویرایش ویدئو و صدا، اخلاق رسانه ای، ارتباطات جمعی یا تولید صوتی آموزش دهد. دانش آموزان می توانند برای رسیدن به اشتغال در صنعت رسانه، با یادگیری در مورد هدایت، ویرایش و تولید پخش، مجهز شوند.