Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 آنلاین برنامه ها که در تکنولوژی مواد غذایی 2023/2024

2 آنلاین برنامه ها که در تکنولوژی مواد غذایی 2023/2024

بررسی اجمالی

عنوان یک منطقه از تحصیل دانشگاهی، تکنولوژی مواد غذایی در رابطه با فرایندهای فیزیکی از پخت و پز و خواص بیوشیمیایی مواد غذایی است. دانشجویانی که مایل به ورود به صنعت علوم و صنایع غذایی می تواند از تکمیل یک دوره در این موضوع بهره مند شوند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم زیستی
  • علوم غذایی
  • تکنولوژی مواد غذایی
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه