Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 3 آنلاین برنامه ها که در تکنولوژی مواد غذایی و آشامیدنی 2023/2024

3 آنلاین برنامه ها که در تکنولوژی مواد غذایی و آشامیدنی 2023/2024

بررسی اجمالی

مطالعه تکنولوژی مواد غذایی و نوشیدنی ممکن است برای افرادی که به دنبال حرفه ای در صنعت خدمات مواد غذایی هستند علاقه مند باشد، زیرا این محوطه مطالعه می تواند بر توسعه یک درک پایه ای از آماده سازی، پردازش و ایمنی مواد غذایی تمرکز کند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • تجارت غذا و آشامیدنی
  • تکنولوژی مواد غذایی و آشامیدنی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه