Keystone logo

1 آنلاین برنامه ها که در مطالعات طراحی طراحی رسانه جلوه های ویژه 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات طراحی
  • طراحی رسانه
  • جلوه های ویژه
رشته های تحصیلی
  • مطالعات طراحی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

آنلاین برنامه ها که در مطالعات طراحی طراحی رسانه جلوه های ویژه

کلاس های جلوه های ویژه ممکن است مطالعه کنند که چگونه صنعت سرگرمی با استفاده از جلوه های ویژه برای افزایش فیلم، نمایش تلویزیون و اجرای تئاتر. اثرات می توانند کاملا دیجیتال باشند، از ترکیبی از بازیگران دیجیتال و زنده استفاده کنند و یا شامل مواد ملموس مانند سیم، مواد منفجره، لباس، برس، پروتز و آرایش.