UNIR

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ماموریت UNIR آموزش جامع دانش آموزان در مهارت ها، مهارت ها و دانش مورد نیاز برای پیشرفت در جامعه امروز است. UNIR متعهد به پاسخگویی به نیازهای و انتظارات ذینفعان ما است: دانش آموزان، استادان آموزشی و پژوهشی، کارکنان اداری، ادارات دولتی و جامعه به طور کلی - با ارائه آموزش های کیفیتی که در تلاش برای بهبود مستمر و برتری است.

ما به ویژه در مورد افرادی که شرایط آنها را از مطالعه در محوطه دانشگاه جلوگیری می کنیم یا بیشتر از راه حل های باز و نوآورانه ای که فناوری های نوظهور می توانند ارائه می دهند، حساس هستند. آنلاین.

ارزش

مقادیر UNIR عبارتند از:

  • تعهد ما به موفقیت دانش آموزان.
  • تطبیق وظایف تدریس، حضور دانش آموزان در طول تحصیلات خود و حمایت از آنها در صورت اشتغال.
  • توجه دائمی به نوآوری در روش آموزش و یادگیری ما.
  • پرورش و تقویت روحیه کارآفرینی.
  • توانایی پاسخ دادن به انتظارات دانشجویان، استادان آموزشی و پژوهشی، کارمندان اداری و خدمات، ادارات دولتی و جامعه به طور کلی.
  • مدارک تحصیلی و برنامه های تحصیلی که نیازهای جامعه را برآورده می کنند.
  • توجه دقیق به کیفیت آموزش و منابع.
  • رویکرد باز به ابعاد بین المللی آموزش دانشگاهی.

علاوه بر این، UNIR، دانشگاه آنلاین، به طور خاص متعهد به ترکیب فن آوری های جدید به عنوان یک ابزار کارآمد برای یادگیری در محیط دانشگاه است. سه جنبه کلیدی روش ما وجود دارد که ما می خواهیم آن را برجسته کنیم.

اول، UNIR قصد دارد به ارائه آموزش موثر است که متکی بر هر دانش آموز به صورت جداگانه، تطبیق سرعت روند یادگیری دانش آموزان را به شرایط خود.

دوم، برای تحقق این آرزو، UNIR هر دانش آموز را با یک معلم فراهم می کند تا از ممانعت و فراگیری بیش از حد در آموزش عالی بالاتر بماند.

سوم، UNIR تضمین می کند که اعضای هیئت علمی و مدیریت به طور کامل متعهد به هر دانش آموزی هستند که گاهی اوقات با فداکاری قابل توجهی - در زمینه پیگیری مدرک دانشگاهی - اعمال می شوند.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • اسپانیایی

بازدید کنید دوره های یک ساله MBA » بازدید کنید کارشناسی ارشد - OnlineStudies » بازدید کنید کارشناسی ارشد - HealthcareStudies »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

دوره یک ساله MBA

استاد بین المللی در مدیریت کسب و کار (IMBA)

Online پاره وقت October 2018 اسپانیا Logroño

در مدرک کارشناسی ارشد بین المللی UNIR (IMBA) شما به عنوان یک رهبر کسب و کار قادر به کار در محیط های فعلی جهانی آموزش دیده است. در پیگیری استاد، شما توانایی های مدیریتی خود را برای تجزیه و تحلیل مشکلات کسب و کار، پیشنهاد راه حل ها و اجرای سه راه حل به طور موفقیت آمیز توسعه خواهید داد. [+]

در مدرک کارشناسی ارشد بین المللی UNIR (IMBA) شما به عنوان یک رهبر کسب و کار قادر به کار در محیط های فعلی جهانی آموزش دیده است.

در پیگیری استاد، شما توانایی های مدیریتی خود را برای تجزیه و تحلیل مشکلات کسب و کار، پیشنهاد راه حل ها و اجرای سه راه حل به طور موفقیت آمیز توسعه خواهید داد. رهبری شرکت شما در آینده و مدیریت تغییر در یک زمینه بین المللی به شما کمک خواهد کرد تا یک کارآفرین مدرن تبدیل شوید. IMBA یک برنامه کارشناسی ارشد است که با هدف فارغ التحصیلان و متخصصین که مایلند حرفه خود را در موقعیت های مدیریتی با شرکت هایی که در بازار جهانی و اقتصاد فعالیت می کنند، توسعه دهند.... [-]


کارشناسی ارشد

Máster Universitario en Dirección Logística

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

El Máster Universitario en Dirección Logística online de UNIR tiene como objetivo formar profesionales y directivos en el área de operaciones y logística, especializados en la gestión integral de la cadena de suministro (Supply Chain Management), capaces de gestionar los intercambios comerciales en un escenario donde la globalización y la apertura de nuevos mercados han acelerado los flujos de transporte. [+]

El Máster Universitario en Dirección Logística online de UNIR tiene como objetivo formar profesionales y directivos en el área de operaciones y logística, especializados en la gestión integral de la cadena de suministro (Supply Chain Management), capaces de gestionar los intercambios comerciales en un escenario donde la globalización y la apertura de nuevos mercados han acelerado los flujos de transporte.

Este Posgrado Universitario a distancia en Dirección Logística da respuesta a la necesidad del mercado de contar con profesionales expertos en Logística que sepan operar bajo las nuevas tendencias del sector en aspectos como: el diseño y gestión de la cadena de suministro complejas, el establecimiento de relaciones de comakership, la sostenibilidad medioambiental, la gestión de la logística inversa, la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos logísticos, el desarrollo de servicios y soluciones integrales para el comercio, el establecimiento de estrategias de deslocalización y relocalización productiva.... [-]


Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

El Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario de UNIR está dirigido por Yusef Hassan y ofrece una visión integral de la UX para que el alumno domine todas las fases que intervienen. Se convertirá en un experto en manejar las técnicas de investigación de patrones de uso y consumo y sabrá utilizar las nuevas tecnologías para la captación y fidelización de clientes. [+]

El Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario de UNIR está dirigido por Yusef Hassan y ofrece una visión integral de la UX para que el alumno domine todas las fases que intervienen. Se convertirá en un experto en manejar las técnicas de investigación de patrones de uso y consumo y sabrá utilizar las nuevas tecnologías para la captación y fidelización de clientes.

Este máster oficial te convertirá en el profesional que las grandes empresas están buscando: expertos en diseñar soluciones interactivas y productos más útiles, sencillos y que consigan una mayor satisfacción del usuario. Gracias a él podrás liderar proyectos de éxito que destaquen por su usabilidad y eficacia.... [-]


Máster Universitario en Diseño Gráfico Digital

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

El Máster en Diseño Gráfico Digital Online de UNIR es el primer máster oficial con docencia 100% online con el que te especializarás en la creación y producción gráfica en todas las áreas del diseño gráfico digital, dominando las últimas tecnologías y herramientas para la comunicación visual. [+]

El Máster en Diseño Gráfico Digital Online de UNIR es el primer máster oficial con docencia 100% online con el que te especializarás en la creación y producción gráfica en todas las áreas del diseño gráfico digital, dominando las últimas tecnologías y herramientas para la comunicación visual.

Desarrollarás un perfil creativo y tecnológico capaz de comprender las posibilidades que ofrecen los canales digitales y de aplicar conocimientos de diseño, comunicación y creatividad en el desarrollo de proyectos multidispositivo.

Con este máster en diseño digital online aprenderás a:

Idear, crear y diseñar productos digitales e interactivos Entender las necesidades visuales de una empresa proponiendo soluciones gráficas creativas e innovadoras Aplicar sistemas de representación gráfica, nuevos lenguajes visuales y de interacción (Motion Graphics) Como diseñador gráfico profesional formarás parte de uno de los perfiles más demandados y con mayor empleabilidad dentro del ámbito de los contenidos digitales. Información general Créditos: 60 ECTS Duración: 1 año académico Inicio: 9 de noviembre de 2017 Metodología: Docencia 100% online con exámenes presenciales Rama de Conocimiento: Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) Exámenes: Presenciales al final de cada cuatrimestre Acceso a Doctorado: Este Máster oficial posibilita la incorporación a programas oficiales de doctorado y mejora tu puntuación, siempre que se corresponda con la misma área de conocimiento, en el baremo de las oposiciones, listas de interinos, concursos de traslados y bolsas de empleo. Consulta las bases de la oferta pública. Plan de estudios Cultura Visual Diseño de Información Contenidos de Diseño Digital Composición y Tipografía... [-]

Máster Universitario en Educación Especial

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

El Máster Universitario en Educación Especial te proporcionará la formación necesaria para responder de forma eficaz a las demandas específicas que plantean los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE). [+]

El Máster Universitario en Educación Especial te proporcionará la formación necesaria para responder de forma eficaz a las demandas específicas que plantean los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE).

Este máster oficial y 100% online permite a los profesionales de la Educación ampliar y profundizar conocimientos, así como adquirir las estrategias y aptitudes necesarias para atender al alumnado con NEE y favorecer la atención a la diversidad en los colegios de educación especial, en el aula ordinaria y en centros mixtos.

Información general Créditos: 60 ECTS Duración: 1 curso académico Inicio: 9 de noviembre 2017 Metodología: 100% Online Rama de Conocimiento: Facultad de Educación Prácticas: Asignatura Optativa Exámenes: Exámenes presenciales al final de cada cuatrimestre Acceso a Doctorado: Este máster oficial posibilita la incorporación a programas oficiales de doctorado y mejora tu puntuación, siempre que se corresponda con la misma área de conocimiento, en el baremo de las oposiciones, listas de interinos, concursos de traslados y bolsas de empleo. Consulta las bases de la oferta pública. Plan de estudios Bases Neuropsicológicas del Desarrollo y del Aprendizaje La Discapacidad Cognitiva: Aspectos Evolutivos, Educativos, Sociales y Familiares. La Discapacidad Sensorial y Motora: Aspectos Evolutivos, Educativos, Sociales y Familiares. Metodología en la Investigación en Educación y en Educación Especial. Trastornos Generalizados del Desarrollo y Trastornos de Conducta: Aspectos Evolutivos, Educativos, Sociales y Familiares Intervención Neuropsicológica en Discapacidad y Trastornos del Aprendizaje Trabajo de Investigación en Educación Especial La Atención a las Altas Capacidades y al Talento Tecnologías de Apoyo y TIC en Educación... [-]

Máster Universitario en Fiscalidad Internacional

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

El Máster Universitario en Fiscalidad Internacional de UNIR es el único que te permite convertirte en un experto tributario de las operaciones económicas internacionales de cualquier parte del mundo. Está diseñado con una visión integral del fenómeno fiscal y un enfoque eminentemente práctico. [+]

El Máster Universitario en Fiscalidad Internacional de UNIR es el único que te permite convertirte en un experto tributario de las operaciones económicas internacionales de cualquier parte del mundo.

Está diseñado con una visión integral del fenómeno fiscal y un enfoque eminentemente práctico.

Este Máster oficial online da respuesta a la creciente demanda de profesionales especializados en materia tributaria en el contexto de la economía global. A través de la resolución de casos prácticos reales y de un plan de estudios global, obtendrás un conocimiento completo del Derecho fiscal internacional, permitiéndote abordar cualquier situación tributaria como empresario, abogado, operador económico o inversor internacional.... [-]


Máster Universitario en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

El Máster Universitario en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de UNIR tiene como objetivo completar la formación de los profesionales TI y dotarles, en sólo un año, de conocimientos sobre entornos web, Seguridad Informática e Ingeniería de Software. [+]

El Máster Universitario en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de UNIR tiene como objetivo completar la formación de los profesionales TI y dotarles, en sólo un año, de conocimientos sobre entornos web, Seguridad Informática e Ingeniería de Software.

Este postgrado oficial nace como respuesta a una Industria de las Tecnologías de la Información (TI) cada vez más compleja que exige perfiles especializados y polivalentes capaces de dirigir proyectos que abarquen desde la implementación hasta el diseño y la gestión de la estrategia de software en una empresa.

Con este máster en ingeniería de software online adquirirás las competencias necesarias para:... [-]


Máster Universitario en Investigación de Mercados

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

El Máster Universitario en Investigación de Mercados de UNIR, te especializa en el análisis del comportamiento del consumidor, y en la interpretación de sus resultados para la toma de decisiones de negocio y el diseño de estrategias de marketing que se anticipen a las tendencias del mercado. [+]

El Máster Universitario en Investigación de Mercados de UNIR, te especializa en el análisis del comportamiento del consumidor, y en la interpretación de sus resultados para la toma de decisiones de negocio y el diseño de estrategias de marketing que se anticipen a las tendencias del mercado.

Este Máster tiene como objetivo convertirte en un experto en las últimas tendencias de la investigación de mercados, con una visión estratégica y operativa especialmente orientada en la transformación digital.

Con carácter eminentemente práctico, te formas en las habilidades, herramientas y técnicas más actuales de la investigación comercial y de marketing. Estarás capacitado para el diagnóstico y el análisis empresarial con el uso de herramientas cuantitativas como y cualitativas.... [-]


Máster Universitario en Nuevas Perspectivas de la Educación Personalizada en la Sociedad Digital

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

El Máster Oficial online en Nuevas Perspectivas de la Educación Personalizada en la Sociedad Digital te permitirá conocer las tendencias, diseños y herramientas más actuales en Educación, que te facilitará adaptar el escenario formativo a las necesidades específicas de los estudiantes, obteniendo un mayor aprovechamiento en base a la realidad personal de cada uno. [+]

El Máster Oficial online en Nuevas Perspectivas de la Educación Personalizada en la Sociedad Digital te permitirá conocer las tendencias, diseños y herramientas más actuales en Educación, que te facilitará adaptar el escenario formativo a las necesidades específicas de los estudiantes, obteniendo un mayor aprovechamiento en base a la realidad personal de cada uno.

Con este máster online aprenderás a conocer a tus estudiantes, de forma que puedas diseñar el entorno de aprendizaje en base a las demandas individuales y colectivas del grupo, preparándoles para afrontar con éxito los requisitos y exigencias de la sociedad actual.

Información general Créditos: 60 ECTS Duración: 1 curso académico Inicio: 9 de noviembre 2017 Metodología: 100% Online Rama de Conocimiento: Facultad de Educación Exámenes: Exámenes presenciales al final de cada cuatrimestre Acceso a Doctorado: Este máster oficial posibilita la incorporación a programas oficiales de doctorado y mejora tu puntuación, siempre que se corresponda con la misma área de conocimiento, en el baremo de las oposiciones, listas de interinos, concursos de traslados y bolsas de empleo. Consulta las bases de la oferta pública. Plan de estudios Filosofía de la Educación Personalizada en la Sociedad del Conocimiento Diseño de Programas de Educación Moral y Cívica Personalizada en Sociedades Pluralistas Estrategias de Promoción de las Inteligencias Múltiples Flexibilidad Curricular y Organización Escolar: Recursos y Procedimientos Aplicaciones Didácticas de la Metacognición Retos Ético-Pedagógicos en Entornos Virtuales Métodos Avanzados de Investigación Educativa Trabajo fin de Máster El Modelo Flipped Classroom y el Aprendizaje Personalizado en la Escuela El Cine... [-]

Máster Universitario en Orientación Educativa Familiar

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

Completa tu perfil como educador con el Máster Universitario en Orientación Educativa Familiar de UNIR y conviértete en un experto de la orientación dentro del ámbito familiar y todo lo que esta engloba, desde la resolución de conflictos hasta el asesoramiento personalizado. [+]

Completa tu perfil como educador con el Máster Universitario en Orientación Educativa Familiar de UNIR y conviértete en un experto de la orientación dentro del ámbito familiar y todo lo que esta engloba, desde la resolución de conflictos hasta el asesoramiento personalizado.

De la mano de un claustro ampliamente cualificado, adquirirás las competencias, herramientas y recursos necesarios para apoyar a padres y educadores en la tarea de formar personas en el siglo XXI y contribuir al desarrollo humano y personal de todos los componentes del sistema familiar.

Información general Créditos: 60 ECTS Duración: 1 curso académico Inicio: 9 de noviembre de 2017 Metodología: a distancia, 100% online Rama de Conocimiento: Facultad de Educación Prácticas: Prácticas obligatorias. Exámenes: Exámenes presenciales al final de cada cuatrimestre Plan de estudios Persona, Matrimonio, familia Ciclos Vitales y Comunicación en la Familia Caracterización de la Orientación Educativa Familiar Contenidos de la Orientación Educativa Familiar Factores Técnicos en la Orientación Educativa Familiar Desempeño Profesional de la Orientación Educativa Familiar Prácticas Externas Trabajo Fin de Máster Metodología ... [-]

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

Conviértete en técnico superior con el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales online de UNIR, título oficial habilitante que cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 39/1997 y que otorga un valor añadido fundamental al curriculum de los estudiantes que lo cursan. [+]

Conviértete en técnico superior con el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales online de UNIR, título oficial habilitante que cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 39/1997 y que otorga un valor añadido fundamental al curriculum de los estudiantes que lo cursan.

Al finalizar obtendrás el título de Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales y las tres especializaciones:

Higiene industrial Seguridad en el trabajo Ergonomía y psicosociología aplicada

Obtendrás también el título de Auditor Interno en Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001, expedido por TÜV Rheinland.

Información general Créditos: 68 ECTS Duración: 1 año académico Inicio: 9 de noviembre 2017 Metodología: a distancia, 100% online + prácticas presenciales de 300 horas Rama de Conocimiento: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades (Área de Ciencias Sociales) Prácticas: Prácticas obligatorias y presenciales, pudiéndose reconocer según experiencia profesional. Exámenes: Exámenes presenciales al final de cada cuatrimestre Plan de estudios Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las Condiciones de Trabajo y Ámbito Jurídico de la Prevención Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada Otras Actuaciones en Materia de Prevención Implantación de un Sistema de Seguridad y Salud Laboral – OHSAS 18001 Seguridad en el Trabajo Higiene Industrial Ergonomía y Psicosociología Aplicada Prácticas en empresa Trabajo Fin de Máster Metodología ... [-]

Máster Universitario en Publicidad Integrada: Creatividad y Estrategia

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

El Máster Oficial en Publicidad Integrada de UNIR te proporciona una visión holística de la comunicación y la publicidad. Te prepara para idear, planificar y desarrollar campañas publicitarias integradas, adaptadas a los diferentes medios y dispositivos. [+]

El Máster Oficial en Publicidad Integrada de UNIR te proporciona una visión holística de la comunicación y la publicidad. Te prepara para idear, planificar y desarrollar campañas publicitarias integradas, adaptadas a los diferentes medios y dispositivos.

Este máster online combina la creatividad y la estrategia publicitaria de forma multidisciplinar, con el objetivo final de que seas capaz de crear campañas personalizadas y orientadas a la generación de una experiencia de marca completa por parte de los usuarios: que se identifiquen, interactúen y la integren en sus hábitos de consumo.

A través de un plan de estudios con contenidos completamente actualizados, que profundizan en la publicidad digital y en sus sinergias con la publicidad convencional, aprenderás a crear estrategias de publicidad integrales.... [-]


Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión

Online پاره وقت November 2018 اسپانیا Logroño

Con el Máster en Sistemas Integrados de Gestión online de UNIR conseguirás el título oficial que te capacita en tareas relacionadas con la coordinación, implementación y evaluación de los Sistemas de Gestión de la calidad, medioambiente, responsabilidad social corporativa y seguridad y salud en el trabajo, y en aquellas funciones atribuidas al técnico superior de prevención de riesgos laborales en la especialidad técnica escogida por el estudiante. [+]

Con el Máster en Sistemas Integrados de Gestión online de UNIR conseguirás el título oficial que te capacita en tareas relacionadas con la coordinación, implementación y evaluación de los Sistemas de Gestión de la calidad, medioambiente, responsabilidad social corporativa y seguridad y salud en el trabajo, y en aquellas funciones atribuidas al técnico superior de prevención de riesgos laborales en la especialidad técnica escogida por el estudiante.

Información general Créditos: 68 ECTS. Duración: 1 año académico Inicio: 9 de noviembre 2017 Metodología: a distancia, 100% online + prácticas presenciales de 300 horas Rama de Conocimiento: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades (Área de Ciencias Sociales) Prácticas: Prácticas obligatorias, pudiéndose convalidar según experiencia profesional Exámenes: Exámenes presenciales al final de cada cuatrimestre Colectivos: 40% de descuento para técnicos superiores en prevención de riesgos laborales (descuentos no acumulables). Consulta con tu asesor las condiciones y fechas de pago Plan de estudios Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las Condiciones de Trabajo y Ámbito Jurídico de la Prevención Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales II: Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada Otras Actuaciones en Materia de Prevención Implantación del Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 Regulación de la Calidad y Seguridad Industrial, Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Herramientas de Calidad para la Mejora Continua Asignaturas optativas Especialidad Seguridad en el Trabajo Especialidad Higiene Industrial Especialidad de Ergonomía Marco legal de carácter ambiental,... [-]

تماس

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

آدرس Avenida de la Paz, 137 Logroño
26004 Logroño, اسپانیا
وب سایت http://www.unir.net/
تلفن +34 941 209 743