IMF Portugal - international MBA

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

رقابت در بازار فعلی مجبور به شرکت ها برای خود را با مدرک تحصیلی از سرمایه انسانی را تشخیص، و مشتریان خود را درجه رضایت. این ها آماده سازی جامد در زمینه های مختلف است که با یک موقعیت رقابتی قابل توجهی می توان به دست آورد.

بنابراین، شرکت ها بر این باورند که بسیار مهم است که مدیریت است که توسط متخصصان با مهارت های عالی در مدیریت کسب و کار مانند منابع انسانی، بازاریابی، مسیر استراتژیک، تجارت، سیستم های اطلاعات، امور مالی، و غیره اعمال

صندوق بین المللی پول متخصص در دوره های در حال توسعه و تدریس در همه زمینه های مدیریت کسب و کار است، ارائه تجربه لازم برای اجرای این MBA آنلاین تمام زمینه های اصلی کسب و کار به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است.

فارغ التحصیلان آماده خواهد شد برای نگه داشتن موقعیت های اجرایی در شرکت های بین المللی. علاوه بر این، در طول دوره دانشجو قادر به شروع معلمان و فارغ التحصیلان شبکه به عنوان یک جزء ضروری در زندگی حرفه ای خود آنها خواهد بود.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید Online MBA »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

MBA

MBA - کارشناسی ارشد در مدیریت کسب و کار

Online پاره وقت 720  زمان ثبت نام باز است پرتغال Portugal Online

صندوق بین المللی پول در حال توسعه و دوره های آموزش در تمام زمینه های مدیریت کسب و کار، ارائه تجربه لازم برای اجرای این آنلاین MBA تمام زمینه کسب و کار اصلی را به دقت مورد مطالعه قرار تخصصی. فارغ التحصیلان آماده خواهد شد برای نگه داشتن موقعیت های اجرایی در شرکت های بین المللی. علاوه بر این، در طول دوره دانشجو قادر به شروع معلمان و فارغ التحصیلان شبکه به عنوان یک جزء ضروری در زندگی حرفه ای خود آنها خواهد بود. [+]

رقابت در بازار فعلی مجبور به شرکت ها برای خود را با مدرک تحصیلی از سرمایه انسانی را تشخیص، و مشتریان خود را درجه رضایت. این ها آماده سازی جامد در زمینه های مختلف است که با یک موقعیت رقابتی قابل توجهی می توان به دست آورد.

بنابراین، شرکت ها بر این باورند که بسیار مهم است که مدیریت است که توسط متخصصان با مهارت های عالی در مدیریت کسب و کار مانند منابع انسانی، بازاریابی، مسیر استراتژیک، تجارت، سیستم های اطلاعات، امور مالی، و غیره اعمال... [-]