Universidad Ana G. Méndez

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Universidad Ana G. Méndez یک Universidad Ana G. Méndez خصوصی، غیر انتفاعی و غیر فرقه ای است که به خدمت به جامعه محلی و بین المللی هدایت می شود. این تلاش برای فراهم کردن نیازهای دانش آموزانی که نیاز به شکستن موانع زمانی و فضایی دارند، به منظور دستیابی به یک آموزش عالی، که آنها را قادر می سازد تا نیازهای جامعه مدرن را برآورده سازد.

UAGM یک نهاد نهادی است که به طور خاص به توسعه، ارائه و مدیریت برنامه های آموزشی دانشگاهی در سطوح کارشناسی و فارغ التحصیل، و همچنین سایر پروژه های آموزشی و برنامه های آموزش از راه دور اختصاص داده شده است. موسسه اذعان دارد که آموزش از راه دور جایگزین آموزشی است که برای طراحی محیط های تعاملی، پویا و یادگیری اجتماعی طراحی شده است که هدف آنها ایجاد جمعیت متفاوتی است. مدولاسيون آموزشي از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات نوآورانه ايجاد مي شود که به ساخت دانش و تبادل اطلاعات از طريق تعامل همزمان و بدون درنگ کمک مي کند.

UAGM آموزش و ترویج اعضای هیئت علمی خود را به عنوان مدرسان آموزش از راه دور و با زیرساخت های تکنولوژیکی آن، انتشارات دوره های آنلاین را مدیریت می کند. فرآیند توسعه حرفه ای هیئت علمی ترکیبی از دنباله ای از کارگاه های آموزشی است که به منظور بهبود مفاهیم یادگیری و توسعه مهارت های لازم برای کار به عنوان مربی دوره آموزش آنلاین از راه دور است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • اسپانیایی

بازدید کنید Online MBA » بازدید کنید Online Certificates » بازدید کنید Online Courses » بازدید کنید Online کارشناسی ارشد(MSc) » بازدید کنید کارشناسی ارشد » بازدید کنید MBAs »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

MBA

کارشناسی ارشد مدیریت امور مالی با تخصص در مدیریت

Online تمام وقت پاره وقت 18 - 24  زمان ثبت نام باز است پورتوریکو (US) Puerto Rico (US) Online + {تعداد} بیشتر

تخصص در مدیریت اجازه می دهد تا دانش آموز به بررسی عناصر نظری و همچنین عملی از مدرن مدیریت، و همچنین تغییر در این زمینه است. یکی دیگر از هدف این تمرکز، تهیه دانش آموز برای مشاغل مختلف اداری در شرکت های تجاری و صنعتی است. [+]

این تخصص به دانش آموز اجازه می دهد تا عناصر نظری و عینی مدیریت مدرن و تغییرات در این زمینه را بیاموزد. هدف دیگر آماده سازی دانش آموزان برای مشاغل مختلف اداری در شرکت های تجاری و صنعتی است.

دوره های اصلیمدیریت سازمانمدیریت فناوری و اطلاعاتمدیریت بازاریابیمدیریت مالیحسابداری برای تصمیم گیری *اقتصاد کسب و کارروش های کمیتوصیف دورهمدیریت استراتژی پیشرفتهمدیریت پروژهمدیریت کیفیت صنعتی و خدماتیرفتار انسان در سازمانمدیریت بین المللدوره های انتخابیCRM: افزایش ارزش مشترینیروی فروش و مدیریت حساب کلیدیقیمت گذاری و مدیریت ارزشدوره کپسولادغام دانش در مدیریت کسب و کار [-]

کارشناسی ارشد مدیریت امور مالی با تخصص در منابع انسانی

Online تمام وقت پاره وقت 18 - 24  زمان ثبت نام باز است پورتوریکو (US) Puerto Rico (US) Online + {تعداد} بیشتر

این تخصص دانش آموز را با تئوری که همکار مدرن در مدیریت منابع انسانی و عملکرد آن به عنوان یک عنصر استراتژیک در شرکت ارائه می دهد، ارائه می دهد. [+]

این تخصص دانش آموز را با تئوری که همکار مدرن در مدیریت منابع انسانی و عملکرد آن به عنوان یک عنصر استراتژیک در شرکت ارائه می دهد، ارائه می دهد.

دوره های اصلیمدیریت سازمانمدیریت فناوری و اطلاعاتمدیریت بازاریابیمدیریت مالیحسابداری برای تصمیم گیری *اقتصاد کسب و کارروش های کمی و آمار کسب و کاردوره های تخصصیمدیریت منابع انسانی بین المللیجبران خسارت و مزایاایمنی و بهداشت کافی در محل کارکار اقتصادی بین المللیمدیریت اختلاف و دینامیک سازمانیدوره های انتخابیاشتغال در اقتصاد جهانیکار و روابط صنعتی در منابع انسانیمذاکرات مدیریت و حل اختلافاتدوره کپسولادغام دانش در مدیریت کسب و کار [-]

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با تخصص در صنایع کشاورزی

Online تمام وقت پاره وقت 18 - 24  زمان ثبت نام باز است پورتوریکو (US) Puerto Rico (US) Online + {تعداد} بیشتر

هدف این تخصص، تهیه دانش آموزان برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در صنعت کشاورزی است. این مفاهیم نظری و عملی مربوط به تولید و مصرف کالا را ارائه می دهد. این همچنین راهبردهای دستیابی به اهداف سازمانی را با توجه به استانداردهای اقتصادی جهانی فراهم می کند. [+]

هدف این تخصص، تهیه دانش آموزان برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در صنعت کشاورزی است. این مفاهیم نظری و عملی مربوط به تولید و مصرف کالا را ارائه می دهد. این همچنین راهبردهای دستیابی به اهداف سازمانی را با توجه به استانداردهای اقتصادی جهانی فراهم می کند.

دوره های اصلیمدیریت سازمانمدیریت فناوری و اطلاعاتمدیریت بازاریابیمدیریت مالیحسابداری برای تصمیم گیری *اقتصاد کسب و کارروش های کمی و آمار کسب و کاردوره های تخصصینظریه تصمیم گیری برای صنایع کشاورزیاقتصاد کشاورزی در زمینه تولید و مصرفمدیریت امور کشاورزی و مدیریت ریسکمسائل فعلی در محیط زیست، ایمنی مواد غذایی، مقررات بازار و تجارت بین المللیمدیریت منابع انسانی در صنایع کشاورزیدوره های انتخابیمدیریت استراتژی ها و برنامه ریزی برای صنایع کشاورزیاخلاق کسب و کاردوره کپسولمطالعات موردی در صنایع کشاورزی [-]

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار با تخصص در مدیریت زنجیره تامین

Online تمام وقت پاره وقت 18 - 24  زمان ثبت نام باز است پورتوریکو (US) Puerto Rico (US) Online + {تعداد} بیشتر

این تخصص دانش آموز را با دانش لازم برای کار با مدیریت مواد و عملکرد آن برنامه ریزی، خرید، کنترل تولید و موجودی فراهم می کند. [+]

این تخصص دانش آموز دانش لازم را برای کار با مدیریت مواد و عملکرد آن در برنامه ریزی، خرید، کنترل تولید و موجودی فراهم می کند.

دوره های اصلیمدیریت سازمانمدیریت فناوری و اطلاعاتمدیریت بازاریابیمدیریت مالیحسابداری برای تصمیم گیری *اقتصاد کسب و کارروش های کمیدوره های تخصصیمدیریت عملیاتبرنامه ریزی منابع سازمانیطراحی و مدیریت زنجیره تامینمدیریت لجستیک و استراتژیتدارکات بین المللی و مدیریت زنجیره تامین جهانیدوره های انتخابیاصول مدیریت پروژهاخلاق کسب و کارCRM: افزایش ارزش مشتریدوره کپسولادغام دانش در مدیریت کسب و کار [-]

دوره های آموزشی

مکالمه انگلیسی برنامه فاصله

Online پاره وقت زمان ثبت نام باز است پورتوریکو (US) Puerto Rico (US) Online

مکالمه انگلیسی برنامه فاصله (ICDP) ابتکار عمل را از دانشکده آموزش مداوم در است Universidad Ana G. Méndez . این دوره ها به طور کامل با کارشناسان خبره در آموزش زبان انگلیسی آنلاین ارائه شده است. [+]

مکالمه انگلیسی برنامه فاصله (ICDP) ابتکار عمل را از دانشکده آموزش مداوم در است Universidad Ana G. Méndez . این دوره ها به طور کامل با کارشناسان خبره در آموزش زبان انگلیسی آنلاین ارائه شده است.

گفتگوی پایه زبان انگلیسی/>توسعه چهار زبان هنر: گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن.تمرین و توسعه مهارت درک و بحث را از طریق کار مکتوب و شفاهی.استفاده از ساختارهای اساسی دستوری به شکل خوراکی و نوشته شده است.تجزیه و تحلیل مجموعه ای از متون نوشته شده است.با استفاده از دانش به دست آورد از زبان در یک مکالمه کامل به زبان انگلیسی.انطباق زبان به زمینه های مختلف، نشان دادن درک درستی از زبان انگلیسی.گفتگوی متوسط ​​انگلیسیتوسعه چهار زبان هنر در سطح متوسط: گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن.تمرین و برقراری ارتباط نماز برای کمک به حل شرایط خانواده است.استفاده از ساختارهای دستوری به شکل شفاهی و کتبی که اجازه خواهد داد هماهنگی و برقراری ارتباط در شرایط مربوط به سفر و تعاملات روزمره.تجزیه و تحلیل مجموعه ای از متون نوشته شده است.با استفاده از دانش به دست آورد به شرکت کنندگان در اعتماد به نفس بیشتری در هنگام برقراری ارتباط است.ADVANCED مکالمه انگلیسیبه طور موثر پیام ها در یک محیط آشنا و / یا حرفه ای ارتباط برقرار کند.درک جزئیات مهم در ارتباطات شفاهی.شرکت در بحث های رسمی و غیر رسمی برای حل مشکل و تصمیم گیری.توسعه مهارت های خود را با سطح بالایی از مقابل تسلط از مخاطبان را بیان کنند.ما یک آزمون تعیین سطح ذکر برای کمک به شناسایی سطح از مطالعات... [-]

کارشناسی ارشد(MSc)

کارشناسی ارشد مدیریت زیست محیطی با تخصص در برنامه ریزی محیطی

Online تمام وقت پاره وقت 18 - 24  زمان ثبت نام باز است پورتوریکو (US) Puerto Rico (US) Online + {تعداد} بیشتر

این تخصص دانش آموزان را آماده می کند تا مسئولیت های مدیریتی مورد نیاز محیط زیست امروز را به عهده بگیرند. [+]

این تخصص دانش آموزان را آماده می کند تا مسئولیت های مدیریتی مورد نیاز محیط زیست امروز را به عهده بگیرند. تجربه تحصیلی و تحصیلی مدرسه به دانش آموزان اجازه می دهد مهارت های خود را در زمینه مدیریت زیست محیطی توسعه دهند که آنها را قادر می سازد تا موقعیت های رهبری در بخش های عمومی و خصوصی را به خود اختصاص دهند. هدف اصلی برنامه ما آماده سازی یک حرفه ای تحصیل کرده و ماهر است که به حل مسائل زیست محیطی جهان برای دستیابی به یک توسعه پایدار کمک می کند.... [-]


گواهی

شش سیگما - کمربند زرد

Online پاره وقت زمان ثبت نام باز است پورتوریکو (US) Puerto Rico (US) Online

این دوره صدور گواهینامه در شش سیگما زرد روبان کمک خواهد کرد که فلسفه ناب را درک و چگونه آن را کمک می کند تا سازمان ها و منابع به منظور بهبود راه خود را از کار، تفکر و رفتار در محل کار. [+]

این دوره صدور گواهینامه در شش سیگما زرد روبان کمک خواهد کرد که فلسفه ناب را درک و چگونه آن را کمک می کند تا سازمان ها و منابع به بهبود راه خود را از کار، تفکر و رفتار در محل کار.

فلسفه ناب را می توان به هر زمینه در محل کار و حتی فعالیت های روز به روز استفاده شود. تمرکز اصلی این دوره این است که شرکت کنندگان می توانند از اصول اساسی درک و برای درک اینکه چگونه از این ابزار در بهبود مستمر فرآیندها کمک کند.... [-]


صدور گواهینامه برای دوره های آموزش از راه دور

Online پاره وقت زمان ثبت نام باز است پورتوریکو (US) Puerto Rico (US) Online

صدور گواهینامه برای دوره های آموزشی در حالت از راه دور معلمان و توسعه دهندگان، مربوط به آموزش از راه دور و فن آوری های در حال ظهور آموزش به طوری که آنها ابزار لازم را برای تبدیل الگوی آموزشی. [+]

صدور گواهینامه برای دوره های آموزشی در حالت از راه دور معلمان و توسعه دهندگان، مربوط به آموزش از راه دور و فن آوری های در حال ظهور آموزش به طوری که آنها ابزار لازم را برای تبدیل الگوی آموزشی.

اهدافبررسی نقاط عطف مهمی در تکامل آموزش از راه دور.شناسایی اصول اساسی Andragogy.Importanciadel استفاده از اینترنت برای اهداف آموزشی را تشخیص دهد.تجزیه و تحلیل نقش منابع چند رسانه ای در جوامع مجازی به معاشرت یادگیری است.تمایز بین اندازه گیری، ارزیابی و یا "ارزیابی" و ارزیابی است.ویژگی های متمایز از دوره آنلاین.تمام عناصر است که یک تصویر دیجیتال را تشکیل می دهند در نظر بگیرید.تجزیه و تحلیل مفاهیم تعامل و تعاملی.ارائه یک نمای کلی از عناصر در پروژه در نظر گرفته به مدیریت دوره های آنلاین.موضوعاتمبانی محیط های یادگیری آموزش و پرورش و فاصلهنقش تسهیل فاصله آموزشگر بزرگسال آموزشیکی از اینترنت در آموزش از راه دورارزیابی و ارزیابی یادگیری در دوره های از راه دورطراحی آموزشی دوره آنلاینطراحی گرافیک از یک دوره آموزشی آنلاینتعامل در دوره های آنلایندولت یک دوره آنلاین [-]

تماس
رسانه های اجتماعی