Antioch University Online

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

با الهام از کار پیشگام آموزشگر قرن نوزدهم و هورس مان، رئیس جمهور سابق آنتیوخ، دانشگاه آنتیوخ آموزش عالی ارائه می دهد که به طور مشترک، جوایز فراوانی یاد می گیرد، و از جامعه دانشگاهی متنوع الهام گرفته است. ما قصد داریم دانش آموزان و دانش آموزان خود را برای دانش آموزان مادام العمر، رهبران دلسوز و شهروندان جهان درمیان بگذاریم.


اعتباردهی شده توسط انجمن مرکزی کالج ها و دانشکده ها و کمیسیون عالی آموزش.

مکان ها

چشمه های زرد

Address
900 Dayton St
45387 چشمه های زرد, اوهایو, آمریکا