توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه های آموزشی آنلاین برنامه اجرایی مدرسه بازرگانی کلمبیا یک انجمن برای شما فراهم می کند تا با مدیران دیگر که در آنها حضور دارند و با رهبری اندیشه، استعداد متنوع و جامعه ای گسترده از رهبران ارتباط برقرار کنید. شما ملزومات رهبری استراتژیک و جهانی را به دست خواهید آورد، با اعضای هیات علمی یا متخصصان موضوع ارتباط برقرار کنید، و فرصتی برای برقراری ارتباط با سایر شرکت کنندگان داشته باشید.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی
در حال حاضر هیچ برنامه ای برای نمایش

لطفا جستجو در بالا پالایش، لطفا دسته محبوب ما شوید و یا جستجوی یک لغت کلیدی.


... or simply by choosing your degree:

Address
3022 Broadway
NY 10027 New York, New York, آمریکا