Columbia Business School Executive Education Online

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه های آموزشی آنلاین برنامه اجرایی مدرسه بازرگانی کلمبیا یک انجمن برای شما فراهم می کند تا با مدیران دیگر که در آنها حضور دارند و با رهبری اندیشه، استعداد متنوع و جامعه ای گسترده از رهبران ارتباط برقرار کنید. شما ملزومات رهبری استراتژیک و جهانی را به دست خواهید آورد، با اعضای هیات علمی یا متخصصان موضوع ارتباط برقرار کنید، و فرصتی برای برقراری ارتباط با سایر شرکت کنندگان داشته باشید.

مکان ها

نیویورک

Address
3022 Broadway
NY 10027 نیویورک, نیویورک, آمریکا

برنامه ها

در حال حاضر هیچ برنامه ای برای نمایش

لطفا جستجو در بالا پالایش، لطفا دسته محبوب ما شوید و یا جستجوی یک لغت کلیدی.


... or simply by choosing your degree: