توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آموزش اجرایی Kellogg رهبران را قادر می سازد تا در رشد خود، مردم و سازمان هایشان رشد کنند. با بیش از 40 برنامه در مجموعه ما، ما را به مدیران از سراسر جهان و ایجاد محیط همکاری بین شرکت کنندگان، همسالان خود و دانشکده محترم ما را تامین می کند.85136_pexels-photo-1080865.jpeg

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی
در حال حاضر هیچ برنامه ای برای نمایش

لطفا جستجو در بالا پالایش، لطفا دسته محبوب ما شوید و یا جستجوی یک لغت کلیدی.


... or simply by choosing your degree: