MIT Professional Education Online

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آموزش حرفه ای MIT فراهم می کند دروازه به تخصص و دانش MIT برای متخصصان علوم و مهندسی در سراسر جهان است. از طریق برنامه های آموزشی حرفه ای MIT از سوی دانشکده های مشهور از سراسر مؤسسه، متخصصان فنی فرصت می کنند تا دانش های مهم و به موقع در زمینه های تخصصی، پیشرفت شغلی خود، ارتقای عملکرد سازمانی و کمک به ایجاد تغییر در جهان داشته باشند.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید Online Certificates »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

گواهی

گواهی در تبدیل دیجیتال: از AI و IoT به Cloud، Blockchain، و امنیت سایبری

Online تمام وقت September 2019 آمریکا Cambridge

یک انقلاب دیجیتال در حال انجام است. فناوری هر جنبه ای از جامعه ما را در بر می گیرد: ارتباطات، آموزش، پزشکی، حمل و نقل، کشاورزی و تولید. Cryptocurrency ها سیستم های بانکی را مختل می کنند. Hyperconnectivity - از طریق سیستم های ارتباطی، سنسورها، پوشیدنی ها، و دستگاه های هوشمند - مرز بین دنیای فیزیکی و دیجیتال را مختل کرده است. [+]

بررسی اجمالی

یک انقلاب دیجیتال در حال انجام است. فناوری هر جنبه ای از جامعه ما را در بر می گیرد: ارتباطات، آموزش، پزشکی، حمل و نقل، کشاورزی و تولید. Cryptocurrency ها سیستم های بانکی را مختل می کنند. Hyperconnectivity - از طریق سیستم های ارتباطی، سنسورها، پوشیدنی ها، و دستگاه های هوشمند - مرز بین دنیای فیزیکی و دیجیتال را مختل کرده است.

کارشناسان که مفاهیم داده های بزرگ را درک می کنند و مهمتر از آن اینکه چگونه آن را اهرم می کنند، می توانند به شرکت هایشان کمک کنند تا کارآیی و دقت خود را به مشتریان و ذینفعان بسپارند، فرصت های جدیدی را به وجود آورند و مانع رقابت شوند. سیستم های دیجیتال پیشرفت های اساسی در مدل های کسب و کار سنتی را ارائه می دهند، می توانند کل صنایع را تغییر دهند و عامل اصلی رشد باشند. شرکت های مبتنی بر وب که از زیرساخت های دیجیتالی استفاده می کنند می توانند به سرعت وارد بازار شوند و با چابکی در اقتصاد دیجیتال جدید حرکت کنند.... [-]


گواهی در یادگیری ماشین: از داده ها به تصمیم گیری

Online تمام وقت September 2019 آمریکا Cambridge

یادگیری ماشین تاثیری عمیق در بسیاری از صنایع مختلف از خدمات مالی تا خرده فروشی به تبلیغات دارد. این به سرعت تبدیل به یک ابزار اساسی برای تصمیم گیری های بهتر در تصمیم گیری های کسب و کار بر اساس داده ها، نه احساسات روده و حدس و گمان. [+]

بررسی اجمالی

یادگیری ماشین تاثیری عمیق در بسیاری از صنایع مختلف از خدمات مالی تا خرده فروشی به تبلیغات دارد. این به سرعت تبدیل به یک ابزار اساسی برای تصمیم گیری های بهتر در تصمیم گیری های کسب و کار بر اساس داده ها، نه احساسات روده و حدس و گمان.

امروزه هر کسب و کار به اطلاعاتی از داده ها دسترسی دارد، چه اینکه داده های عملیاتی، دادههای مشتری، دادههای شخص ثالث یا دادههای تأمین کننده باشد. سوال برای تصمیم گیرندگان می شود: چگونه می توانم از این داده ها برای پیش بینی های آگاهانه، اقدامات و ارزیابی نتایج تصمیم گیری آینده استفاده کنم؟... [-]