توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه های آموزشی اجرایی MIT Sloan برای مدیران ارشد و مدیران بالقوه بالقوه از سراسر جهان طراحی شده است. برنامه های آموزش غیر انتفاعی MIT Sloan دارای موقعیت منحصر به فرد در بازار بسیار رقابتی برای آموزش شرکت های بزرگ است. چشم انداز ما این است که انتخاب مدرسه ای برای توسعه استعدادهای رهبری در شرکت هایی است که به لحاظ استراتژیک از طریق نوآوری، فن آوری های نوظهور، کارآفرینی و دسترسی جهانی هدایت می شود.85137_pexels-photo-1376869.jpeg

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی
در حال حاضر هیچ برنامه ای برای نمایش

لطفا جستجو در بالا پالایش، لطفا دسته محبوب ما شوید و یا جستجوی یک لغت کلیدی.


... or simply by choosing your degree: