Purdue University Online

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

امروزه دانشگاه در سال 1869 به عنوان مدرسه ای برای اعطای وظایف به زمین شناخته می شود. این دانشگاه امروزه برای استعدادهای خود شناخته شده است و همچنین رکورد تحقیق و پیشرفت برجسته در زمینه هوا فضا، مهندسی، فن آوری، علم و ریاضی است.

هدف ما آموزش و پرورش مردان و زنان از یکپارچگی شخصی و برتری علمی است.

کارکنان و اعضای هیئت علمی پوردو تعهدی مشابه به کشف و یادگیری در محوطه دانشگاه را به برنامه های یادگیری آنلاین خود، با تمرینات فشرده سختگیرانه و فکری و حمایت شخصی برای کمک به دانش آموزان می رسانند. برنامه های آنلاین پوردو به دانشجویان سراسر کشور و سراسر جهان اجازه می دهد تا ارائه خدمات با کیفیت عالی دانشگاه را تجربه کنند.

مکان ها

وست لافایت

Address
Purdue University
47907 وست لافایت, ایندیانا, آمریکا

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: