توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آموزش و پرورش دانشگاه سنت زاویر که در سنت هنرهای لیبرال مبتنی است. SXU برنامه های فارغ التحصیل و کارشناسی ارشد را ارائه می دهد که توسط کارفرمایان به رسمیت شناخته شده و احترام می گذارند و توسط کارشناسان حرفه ای ارائه می شود که متخصص در زمینه های خود هستند. SXU، که در سال 1846 توسط Sisters of Mercy تاسیس شده است، قدیمی ترین دانشگاه کاتولیک شیکاگو است و به عنوان یکی از دانشگاه های برتر دانشگاه جامع در غرب میانه شناخته شده است.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: