The Daniel Felix Ritchie School of Engineering and Computer Science

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشکده مهندسی ریاضی و علوم کامپیوتری به منظور آماده سازی نسل بعدی نوآوران برای یافتن راه حل هایی برای برخی از مشکل ترین چالش های جهان اختصاص داده شده است. دانش آموزان ما از مزایای وسیعی از فرصت ها برای دستیابی، یادگیری تجربی و همکاری میان رشته ای بهره می گیرند.

مکان ها

دنور

Address
South University Boulevard,2199
80208 دنور, کلرادو, آمریکا