درجه بازاریابی

عمومی

درباره این دانشگاه

Desenvolvida em 2016, a London School of Design and Marketing propõe alterar o paradigma do ensino, proporcionando aos estudantes novos desafios com base nas suas vocações.

Desenvolvida em 2016, a London School of Design and Marketing propõe alterar o paradigma do ensino, proporcionando aos estudantes novos desafios com base nas suas vocações. اطلاعات محدود
لندن , مادرید , پورتو + 2 بیشتر کمتر