دوره آموزشی برنامه نویسی اپرا Pms

Global Edulink

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دوره آموزشی برنامه نویسی اپرا Pms

Global Edulink

√ اهداف دوره:

    • هزینه های ارسال هزینه

تراس

  • تراس
وضعیت دفتر، خارج از سفارش و خارج از سرویس
  • وضعیت اتاق، خارج از نظم و خدمت
گزارشات OPERA
  • گزارشات OPERA
EXACT MOCK
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی October 15, 2017
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
30 
پاره وقت
تمام وقت
Price
قیمت
59 GBP
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات