دوره تخصصی در تجزیه و تحلیل داده های بازاریابی

عمومی

درباره این دانشگاه

Somos Edix, el Instituto de Expertos Digitales de UNIR. Nacemos para formar a los trabajadores digitales que necesitan las empresas hoy.

Somos Edix, el Instituto de Expertos Digitales de UNIR. Nacemos para formar a los trabajadores digitales que necesitan las empresas hoy. اطلاعات محدود