دوره پایه: طراحی محیطی 2

عمومی

درباره این دانشگاه

SOS - School of Sustainability - based in Milan, Italy, is a post graduate academy by Mario Cucinella focused on training emerging professionals in the field of sustainability.

SOS - School of Sustainability - based in Milan, Italy, is a post graduate academy by Mario Cucinella focused on training emerging professionals in the field of sustainability. اطلاعات محدود