Read the Official Description

دارنده DEESDIST - مدیر بخش و یا فضای تجاری مدیریت اداری و مالی بخش (مدیریت کالا، تجهیزات، استفاده از سیاست های تجاری و قیمت ها، اجرای و مدیریت بخش، مدیریت پرسنل وابسته به بخش) را فراهم می کند. شعاع). او در برنامه ارتباطات گروهی شرکت می کند و در استخدام اعضای تیم شرکت می کند. او با اهداف فروش خود را با سلسله مراتب مذاکره می کند و نتایجش را به وی گزارش می کند. این میزان خودمختاری در محدوده مسئولیت های مربوط به آن است.

نمایه شما

این حرفه ها مستلزم حسن تماس، مشاوره است. شما سازماندهی شده اید و مذاکره می کنید. شما دوست دارید مدیریت شرایطی که نیاز به پیدا کردن راه حل سریع دارند.

پیش نیازها:

 • دارنده Bac 2 نوع BTS، IUT، مجوز 2
 • دارای یک Bac است و دارای 3 سال تجربه در زمینه است
 • Bac سطح و شما 4-5 سال تجربه در زمینه
 • یک دیپلم یا گواهی صادر شده توسط یک مدرسه یا دانشگاه داشته باشید که دارای اعتبار حداقل 120 اعتبار در سیستم انتقال اعتباری اروپا (ECTS) است.

مهارت های زیر را بدست آورید:

 • کارشناسی ارشد عناصر مختلف توزیع کننده مخلوط
 • سازماندهی قفسه بندی و کالاهای تجاری
 • تحرک و بهینه سازی فروش
 • چگونگی مدیریت ارتباط با مشتری را بدانید
 • تامین کنندگان را انتخاب کنید
 • آموزش و توسعه کارکنان
 • ایجاد پیش بینی های فروش
 • تجزیه و تحلیل شاخص های مدیریت و داشبورد

ورزش معاملات:

 • معاون رئیس بخش
 • رئیس بخش
 • مدیر گروه یا مدیر فضای تجاری
 • Merchandiser

محتوای آموزش

فرهنگ اروپایی

 • اروپا، منحصر به فرد ارزشها، تنوع فرهنگی
 • ساخت و ساز اروپا، موسسات آن در زمینه بین المللی
 • مدیریت بین فرهنگی و منابع انسانی

زبان زنده

 • کسب واژگان جهان کار
 • نوشتن حرفهای تجاری، تلفن

تکنیک های حرفه ای

 • بازاریابی ترکیبی از توزیع کننده
 • روش فروش
 • مدیریت و سازمان یک تیم
 • راست به توزیع اعمال می شود
 • سیستم مدیریت کمک برای اعمال اعمال شده
 • تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات
 • لجستیک تامین

پرورش

یک دوره کارآموزی 6 تا 12 هفته باید پیگیری شود اما اجباری نیست. داوطلبان که فرصتی برای تکمیل کارآموزی ندارند، می توانند از پایان نامه خود در زمینه کار نظری حمایت کنند. در این مورد، پروژه حافظه با معلم ارشد شما تعیین می شود.

امتحانات

برای دریافت دیپلم، دانش آموزان ثبت نام باید میانگین کلی بیش از 10/20 و درجه بالاتر از 6/20 را برای هر واحد آموزشی که دیپلم را تشکیل می دهد به دست آورند.

با این وجود اعتبارسنجی دیپلم به صورت سیستماتیک نمیتواند تمام اعتبارات ECTS این دیپلم را به دست آورد.

در واقع، اعتبار ECTS به هر واحد اختصاص داده می شود که می توان آن را سرمایه گذاری کرد و توسط دانش آموز بدست می آید که نمره اعتبار آن بیشتر یا برابر 10/20 است.

بنابراین دانش آموز می تواند با تعویض نتایج خود را به اعتبارات مختلف اعتبار یک دیپلم، اما در صورتی که برخی نمرات کمتر از 10/20 باشد، تمام اعتبارات ECTS دیپلم را به دست نمی آورند.

Program taught in:
فرانسوی

See 17 more programs offered by Ecole Supérieure Ouverte à Distance »

Last updated June 14, 2018
این دوره Online
Start Date
فوریه 2019
فوریه 2019
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
اکتبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline

فوریه 2019

فوریه 2019, سپتامبر 2019

آگوست 2019

سپتامبر 2019

اکتبر 2019