1. اقتصاد کسب و کار 2. مدیریت بازاریابی بین المللی 3. مدیریت منابع انسانی 4. کسب و کار مالی 5. استراتژی کسب و کار و کارآفرینی 6. ارتباطات بازاریابی 7. رفتار مشتری 8. دانشجویان مدیریت عملیات که موفق به تمدید و جوی پیشرفته و حرفه ای دیپلم در کسب و کار و مدیریت بازاریابی تکمیل قادر به ورود به BA (لیسانس) در بازاریابی "از بالا به بالا" مرحله، که به شکل قسمت 2 از این صلاحیت خواهد شد.

پس از اتمام موفقیت آمیز این مرحله، دانش آموزان دیپلم کارشناسی ارشد در مدیریت کسب و کار، اعطا شده توسط EduQual، UK دریافت خواهید کرد.

نتایج یادگیری

  1. شناسایی و ارزیابی سودمندی از شاخص های کلیدی عددی، گرافیکی و آماری از فعالیت های کسب و کار.
  2. نشان دهد که چگونه مختلف شاخص های کمی را می توان برای اطلاع خود تصمیم گیری.
  3. ارزیابی روش های تخصیص منابع در واحدهای مختلف اقتصادی است.
  4. درک اثرات به احتمال زیاد از انواع مختلفی از شکست بازار بر فعالیت کسب و کار.
  5. شناسایی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، درک اینکه چگونه آنها اندازه گیری می شوند و اثرات احتمالی آنها در فعالیت کسب و کار آگاه باشند.
  6. شناسایی و درک متغیرهای اقتصاد کلان.
  7. اصول کسب و کار را به موقعیت های کسب و کار واقعی در زمینه جهان واقعی است.
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 7 برنامه دیگر ارائه شده توسط Global Impact Training And Higher Education »

این دوره آنلاین
Start Date
اوت 2019
Duration
9 - 12 
تمام وقت
Price
3,000 GBP
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
اوت 2019
آخرین مهلت تقاضا

اوت 2019