دیپلم در بازاریابی بین المللی

Institute Of Shipping

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دیپلم در بازاریابی بین المللی

Institute Of Shipping

مدت زمان: 6 ماه حالت: ONLINE

»اصطلاحات

 • معرفی
 • حمل و نقل اصطلاحات
 • شرایط دریایی
 • اینکوترمز
 • Loadline
 • ACU / ADS / CQD / ISPS / SOLAS
 • جزر و مد ساعت
 • بنادر جهان

»مبانی حمل و نقل

 • حالت های حمل و نقل
 • کشتی کانتینر
 • کانتینر / Containerisation
 • در حال حاضر حمل و نقل محیط زیست
 • مشاهده قوانین چمدان
 • ضد دامپینگ قوانین و مقررات
 • ISPS کد
 • بنادر دریای بزرگ جهان

»جغرافیا دریای

 • دریای حمل و نقل
 • کانال
 • مسیرهای اقیانوس عمده
 • داخلی ناوبری آب در هند
 • مسیر دریای

مفاهیم »بازاریابی

 • اهداف
 • مبانی بازاریابی بین المللی
 • بازاریابی صادرات <لی> استراتژی های بازاریابی جهانی
 • حالت های بازاریابی

»پروژه

مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
جولای 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Price
قیمت
825 USD
Locations
هندوستان - Jaipur, Rajasthan
تاریخ شروع : جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
جولای 2019
هندوستان - Jaipur, Rajasthan
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات