توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مدت زمان: 6 ماه حالت: ONLINE

»اصطلاحات

 • معرفی
 • حمل و نقل اصطلاحات
 • شرایط دریایی
 • اینکوترمز
 • Loadline
 • ACU / ADS / CQD / ISPS / SOLAS
 • جزر و مد ساعت
 • بنادر جهان

»مبانی حمل و نقل

 • حالت های حمل و نقل
 • کشتی کانتینر
 • کانتینر / Containerisation
 • در حال حاضر حمل و نقل محیط زیست
 • مشاهده قوانین چمدان
 • ضد دامپینگ قوانین و مقررات
 • ISPS کد
 • بنادر دریای بزرگ جهان

روش »بانکداری

 • ذخایر ارز خارجی
 • قرارداد رو به جلو
 • بانکداری بین المللی
 • حاشیه و سیاست قیمت گذاری
 • عناصر کلیدی صادرات قرارداد
 • مذاکره امتیاز
 • اسناد قابل استرداد
 • LC V / S قراردادها
 • اهداف

»مبانی بازاریابی بین المللی

 • بازاریابی صادرات
 • استراتژی های بازاریابی جهانی

»آداب و رسوم

 • آداب و رسوم Act- یک مرور کلی
 • واردات برای موارد عادی
 • وظیفه صادرات
 • وظیفه ضد دامپینگ
 • واردات برای موارد محدود
 • سیاست های دولت

»پروژه


با عضویت در سایت

برای اطلاعات بیشتر با ما در دیدار www.instituteofshipping.کام

مشاهده 8 برنامه دیگر ارائه شده توسط Institute Of Shipping »

این دوره Online
Start Date
جولای 2019
Duration
پاره وقت
Price
675 USD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا

جولای 2019