توضیحات رسمی را مطالعه کنید

75٪ تخفیف در تمام دوره ها با استفاده از کد SA75

بررسی اجمالی

در این دوره، شما به بیوشیمی معرفی می شود، که مطالعه فرآیندهای شیمیایی است که در سلول های زنده وجود دارد.

مردم گاهی اوقات از مطالعه این موضوع با تفکر شیمی و فیزیک که بر پایه آن مبتنی است، جلوگیری می شود. هدف این دوره نشان می دهد که کاملا درک برخی از مفاهیم اساسی بیوشیمی بدون ایجاد ساختار مبتنی بر علم خالص امکان پذیر است.

این رویکرد با تمرکز بر روی زمینه های انتخاب شده موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که می تواند به بهبود درک ارائه مراقبت از بیماران و مشتریان کمک کند. بدون اطلاع قبلی از موضوع فرض شده است.

سرفصل دروس

1: سلول به عنوان یک کسب و کار کوچک

 • برای هدف خود مناسب است
 • طراحی و ساخت

2: ماشین آلات سلولی

 • طرح از هسته
 • ریبوزوم - ایستگاه های کاری برای تولید پروتئین
 • مونتاژ مواد خام
 • مشکلات تولید پروتئین

3: ماشین آلات سلولی

 • ماهیت پروتئین ها
 • آنزیم ها
 • ماشین آلات خطا

4: واردات مواد اولیه

 • مواد غذایی به عنوان مواد خام
 • از بین بردن و بازسازی
 • مسیر به کارخانه
 • دروازه کارخانه

5: منبع تغذیه

 • نیاز به انرژی
 • عرضه سوخت
 • میتوکندریا - نیروگاههای سلولی

6: بسته بندی و حمل و نقل

 • نگاه دوم به تولید پروتئین
 • بسته بندی و مرتب سازی پروتئین ها
 • صادرات پروتئین ها

7: کنترل کیفیت

 • نگه داشتن کنترل یک کسب و کار کوچک
 • روش های کنترل فعالیت سلولی
 • هورمون ها به عنوان کنترل کننده های خارجی
  ادغام تمام فعالیت های سلول

اعتباربخشی

برنامه آموزش در:
انگلیسی
Online Academies

مشاهده 7 برنامه دیگر ارائه شده توسط Online Academies »

آخرین به روز رسانی July 28, 2018
این دوره Online
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Price
199 GBP
Deadline
Contact school
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school

زمان ثبت نام باز است

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school