دیپلم در مدیریت کسب و کار و کارآفرینی

ALISON

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دیپلم در مدیریت کسب و کار و کارآفرینی

ALISON

در مورد دوره

مدیریت کسب و کار و کارآفرینی یک دوره چند رشته نقاشی از همه افراد کلیدی مدیریت کسب و کار از جمله مدیریت شرکت، مدیریت عملیات، حسابداری مالی، مدیریت پروژه و منابع انسانی است. این دوره همچنین بینش در مهارت های کارآفرینی کلیدی از بیل لیائو، موسسان شبکه های اجتماعی سایت XING.com فراهم می کند.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این دوره شما یک درک روشنی از زیر را داشته باشد:

  • چگونه سازمان های بزرگ مقیاس سازماندهی و مدیریت
  • چگونه به ارزیابی عملکرد یک شرکت با استفاده از شاخص های عملکرد کلیدی (KPI ها)
  • سبک های مختلف مدیریت و عوامل محیطی مدیران نیاز به در نظر
  • نقش و مسئولیت های مدیران کلیدی در یک سازمان از جمله منابع انسانی، مدیران پروژه و حسابداران
  • صلاحیت شخصی یک کارآفرین و مهم ترین عوامل که یک کارآفرین باید در نظر به موفقیت

فرمت دوره

رایگان، خود گام، آنلاین البته با ارزیابی

طول دوره

10 - 12 ساعت

ارزیابی / صدور گواهینامه

برای واجد شرایط برای رسمی خود را آلیسون مدرک، گواهینامه و یا PDF شما باید مطالعه را کامل و تمام ماژول ها و نمره 80٪ یا بیشتر در هر یک از ارزیابی البته.

اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه در وب سایت الیسون به

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
ALISON
مدت زمان و قیمت
این دوره Online
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
10 - 12 
پاره وقت
Price
قیمت
رایگان
Locations
ایرلند - Galway, County Galway
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
ایرلند - Galway, County Galway
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات